97355 https://www.klassiker.nu/ sv kulturvärde https://www.klassiker.nu/l%C3%A4sarnas-klassiker/kulturv%C3%A4rde Denna Daf har tidigare gått som skoltaxi i Hassela i norra Hälsingland.