Bild
Nästa artikel

CO-gränsen smygsänkt

nyhet

Den högsta godkända CO-halten för bilar äldre än 1985 års modell har sänkts av Bilprovningen från 5,5 volymprocent till 4,5. Samtidigt har ett fåtal bilmodeller fått gränsen höjd till 8,0 volymprocent. Förändringen har skett utan att bilägare eller ens personalen på Bilprovningen fått någon information.

Bilprovaren tittar förvånat på protokollet, siffrorna som inom parentes ska visa gränsvärdet för koloxid har ändrats. 4,5 volymprocent är max vad vår projektbil Bertil Blå får släppa ut numera.

Bakgrunden är ganska byråkratisk: ansvaret för frågan om motorfordons utsläpp flyttades från Naturvårdsverket till Vägverket och en ny förordning började gälla från maj ifjol. Det har sedan tagit ett drygt år för Bilprovningen att genomföra förändringen. Huvudregeln nu är att bilar äldre än 1985 års modell högst får ha CO-halten 4,5. Men att kravet blivit hårdare är inget som Bilprovningen informerat bilägarna om.

- Nej, vi kontrollerar att bilarna följer de regler som finns, säger Peter Ekman som är utredningschef på Vägverket. De som håller i reglerna är de som har informationsansvaret. I det här fallet är det Vägverket och Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF har ju också varit inblandat.

Det finns ett undantag i den nya förordningen, en del bilar som har svårt att klara gränsvärdet utan att motorerna går dåligt slipper nämligen ifrån det hårdare kravet. Inför förändringen gick Bilprovningen till MHRF och frågade vilka modeller det rör sig om. MHRF säger att de sedan kontaktat respektive märkesklubb för att sammanställa en lista över bilar som bör undantas. Några modeller från BMW, Peugeot och Triumph får nu släppa ut 8,0 som högsta CO-halt. Peter Ekman på Bilprovningen inser att t ex Jaguar och Hundkojor också borde vara med på listan, enligt honom så har de märkesklubbarna inte svarat på MHRF:s frågor och därför har de inte fått något undantag. Men när Klassiker ringer till märkesklubbar som har bilar med på listan som BMW Club Schweden, och till klubbar som inte har det som hundkojeklubben Mini Seven Club så är alla lika förvånade över informationen vi ger dem.


- Det är inget som jag hört, säger Mini Seven Clubs ordförande Joel Kjellberg. Vi får ju lov att ställa om förgasarna på bilarna varje gång de ska besiktigas. Vi vill gärna att våra bilar kommer med på listan över de som undantas.

På MHRF säger man att klubbarna har informerats, men generalsekreteraren Jan Tägt tänker nu ta upp frågan igen med märkesklubbarna. Enligt Peter Ekman på Bilprovningen är inte listan över bilar som undantas från de hårdare kraven ristad i sten.

- Vi kan göra förändringar om MHRF kommer med ny information, då för vi in det i våra system. Men det ska vara bilar som vi kan se att de under lång tid haft svårt klara CO-haltskravet.


Här är listan på modeller som undantas från de hårdare miljökraven:

* BMW: 1600, 1800, 2000 och 2002 av årsmodell 1963-1975 med dubbla solexförgasare eller insprutningsmotor.

* Peugeot: 404 och 504 av årsmodell 1961-75 med insprutningsmotorer.

* Triumph: TR250 årsmodell 1967-68, TR5 PI 1967-68, TR6 PI 1968-76, PI mk I 1968-69, PI mk II 1969-75.
Taggar: Reportage
CO-gränsen smygsänkt
CO-gränsen smygsänkt

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.