Bild
Nästa artikel

Tullverket kan ha missuppfattat reglerna

Feltolkning?

Klassikers Bo Legelius som har 40 års erfarenhet av juridiskt arbete, bland annat i EU-sammanhang, har tittat närmare på Tullverkets motiv för tillämpningsskärpningen och kommit fram till att man troligen har missuppfattat alltihop.

Tullverket har nyligen aviserat en mer restriktiv praxis vid import av motorfordon för samlarändamål. Tullverket hänvisar till en EG-dom från 1998. Samtidigt påstår Tullverket utan att ange sökreferens att EU-Kommissionen gjort ett förtydligande.

Det är något som inte stämmer här. Kommissionen får inte genom "förtydliganden" eller tillämpningsanvisningar ändra på domar eller utslag från EG-domstolarna.

Den EG-dom Tullverket hänvisar till är från 1998 och det är den som legat till grund för den praxis som gällt fram till den 13 november, den om tullfrihet och reducerad införselmoms för fordon som är av historiskt eller (det vill säga alternativt) av etnografiskt intresse.

I EG-domen fastställs tre fordonskriterier som i korthet kan sammanfattas som originalskick, minst 30 år gamla och ur produktion.

Dessa tre kriterier utgör enligt EG-domstolens dom en presumtion, ett antagande, för att ett fordon som uppfyller dem är av historiskt eller av etnografiskt intresse.

Presumtionen innebär att det räcker för importören att bevisa att de tre kriterierna är uppfyllda - precis som det har varit fram till den 13 november. Det är normalt knappast svårt.

Det är den behöriga myndigheten (alltså Tullverket i den medlemsstat där fordonet anmäls för förtullning) som måste bevisa att motorfordonet i fråga "inte åskådliggör ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling" som formuleringen lyder.

Om Tullverket kan uppfylla sin bevisbörda (vilket naturligtvis kan prövas i högre instans) skall full moms och tull utgå, annars inte.


Tullverket skriver nu i sitt nya meddelande följande avseende presumtionen:

"… om Tullverket fastställer att fordonet inte kan visa på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga framgångar eller ett skede av denna utveckling."

Detta är en missvisande beskrivning som vill antyda att bevisbördan ligger på "varuhavaren" som tullen brukar kalla sina kunder.

Rätt beskrivning är:

"… om Tullverket kan visa att fordonet inte åskådliggör ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede av denna utveckling."
Detta är en oerhörd juridisk skillnad.

Utgången i 1998 års mål vid EG-domstolen vilar bland annat på förklarande anmärkningar från EU-Kommissionen. Dessa är sammantaget skrivna i en för bilsamlare positiv anda och förordar en liberal tolkning av regelverket. Efter domstolens fastställande kan EU-Kommissionen inte ändra detta.  

Det är alltså obegripligt hur svenska Tullverket nu kan motivera en praxisskärpning.
Så presenterar Tullverket sina regler

Förtydligande om motorfordon för samlarändamål

Kommissionen har gjort ett förtydligande, baserat på gällande praxis när det gäller bedömningen av motorfordon för samlarändamål (9705 00 00).

Förtydligandet medför ingen förändring jämfört med idag. Importören ska således kunna visa att motorfordonet uppfyller gällande kriterier, därefter gör Tullverket en bedömning i varje enskilt fall.

Följande kriterier gäller:
Fordon enligt 9705 i kombinerade nomenklaturen ska tolkas på så sätt att motorfordon ska anses vara av historiskt eller etnografiskt intresse om de är
* fordon i originalskick, utan avsevärda ändringar i chassi, styr- eller bromssystem, motor etc.,
* minst 30 år gamla och
* av en modell eller typ som inte längre är i produktion.

Trots att dessa villkor är uppfyllda anses fordonet inte vara av historiskt eller etnografiskt intresse om Tullverket fastställer att fordonet inte kan visa på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga framgångar eller ett skede av denna utveckling.

Sådana fordon måste dessutom vara samlarobjekt i den mening som avses i nummer 9705, det vill säga
* ha ett särskilt raritetsvärde,
* inte användas för sitt ursprungliga ändamål,
* vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål och
* ha ett högt värde.

Från Tullverkets hemsida

Taggar: Reportage
Tullverket kan ha missuppfattat reglerna

Kommentarer

#1
Sören Fjellstedt
2009-12-28 10:45

Intressant läsning Bo! Jag är beredd att göra allt för att stoppa Jan Hallbergs utspel.

Har 25 års erfarenhet av besiktning Värdering veteranfordon

Lycka till i din forskning kontakta mig om jag kan bistå med något.

God fortsättning

#1
Roger Granqvist
2009-12-28 12:24

Skönt att se att det finns folk som försöker rätta till saker för oss "bilburna ungdomar"

Ropen skalla,Jan Hallberg mot oss alla.
Å alla vet ju att mojoriteten vinner.

Gott Nytt År

#1
Joachim
2009-12-28 21:28

För att det skall bli en ändring till stånd krävs troligtvis att någon med djupare kunskap inom juridiken träder fram och engagerar sig i detta.
Var finns alla riksorganisationer, märkesklubbar etc.
Det bör finnas någon medlem inom dessa kretsar som kan träda fram.
Står vi inte på oss nu så är det kört för en lång tid framåt.

#1
Patrik
2010-02-13 22:54

EG-domen från 1998 har CELEX-nummer: 61997J0259 . Surfa in på http://eur-lex.europa.eu/RECH_celex.do för att läsa domen. Där finns original-texten på engelska samt översättning till svenska, sida-vid-sida. Direkt-länken blir lite för lång, för att klistras in här, tyvärr.

#2
Patrik S
2011-03-12 00:19

Vad är status?

Det billigaste just nu är att tulla in via Holland som veteranbil men bara betala 19 % (de flesta transportföretagen bör nog kunna fixa detta).

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.