En tidig Volkswagen T3 med luftkylning är i toppskick värd mellan 120 000 och 150 000 kr. Renoveringsobjektet bedömdes vara avfall och fick inte exporteras.

Nästa artikel
Avfallsregler försvårar import
Reportage

Avfallsregler försvårar import

Publicerad 23 juni 2021

En tidig Volkswagen T3 med luftkylning är i toppskick värd mellan 120 000 och 150 000 kr. Renoveringsobjektet bedömdes vara avfall och fick inte exporteras.

När blir ett fordon avfall? När besiktningen går ut eller när det lämnas in för skrotning? Saken ställs allt oftare på sin spets i samband med import och export.

Reglerna runt gränsöverskridande avfallstransporter har tillkommit för att förhindra att miljöfarligt avfall inte tas om hand på rätt sätt – ett stort problem. Att definiera vad som är avfall är dock inte alltid så enkelt. Här möts en rad olika regelverk med olika definitioner, praxis och mål. För den enskilde kan följderna bli absurda. 

För snart tre år sedan berättade vi om en Volkswagenbuss som såldes av ett svenskt auktionsföretag till en man boende i Tyskland. Vid Öresundsbron stoppades transporten av bussen i tullen eftersom man misstänkte att det rörde sig om export av avfall. 

Bussen beslagtogs och Länsstyrelsen förbjöd utförseln. Ägaren överklagade beslutet, bland annat med argumenten att det inte handlade om avfall, att fordonet var historiskt och att han hade för avsikt att renovera det. Inget av detta påverkade Mark- och miljödomstolens bedömning. Det faktum att bussen varit avställd och obesiktigad en längre tid, att ingen bevisning om hur mycket det skulle kosta att renovera den samt det allmänna skicket bidrog till att bussen bedömdes som avfall. 

Sedan dess har ytterligare några ingripanden gjorts på liknande sätt – men med olika utfall. I åtminstone ett fall har en enskild fått rätt mot myndigheterna, i andra har det gått åt andra hållet. 

I slutet av april 2021 anmälde Tullverket i Göteborg en misstänkt export/import av avfall efter att ha gått igenom en container från USA med bland annat tre renoveringsobjekt av amerikansk 1950-talsmodell. Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Västra Götaland krävde att importörerna av fordonen på kort varsel skulle svara på en rad frågor och ge in intyg för att visa att bilarna inte var avfall och att de transporterats på ett godkänt sätt. Svarstiden sattes från början till tre dagar men förlängdes senare i omgångar till i mitten av juni.

En rad aktörer, bland andra Motorhistoriska Riksförbundet och American Car Club Sweden, strider på flera fronter dels för att hjälpa de drabbade i det enskilda fallet, dels för att få klarhet kring reglerna för import och export av historiska fordon och reservdelar. 

– Reglerna är inte nya men tillämpningen har ändrats på senare tid, säger generalsekreterare Jan Tägt på MHRF. Vi har arbetat sedan 2012 med att få klarhet i frågan genom kontakter med bland annat Naturvårdsverket, Tullverket och Länsstyrelsen. Vi ställs inför en rad bestämmelser som inte möter varandra.

– Frågan är oerhört komplex trots att det för en bilentusiast är enkelt att avgöra var gränsen går mellan avfall och något som är värt att bevara, fortsätter Jan Tägt. Vi måste få tydliga och rimliga regler att följa.

 

Jan Tägt, generalsekreterare på Motorhistoriska Riksförbundet.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Klassiker

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.