Nästa artikel
Tullen förklarar skärpta regler
chockhöjd tull

Tullen förklarar skärpta regler

Publicerad 8 februari 2010 (uppdaterad 21 juni 2010)
I november ändrade Tullverket sin tolkning av reglerna för import av klassiska bilar från länder utanför EU. I ett försök att förklara hur man klassificerar samlarfordon har Tullverket publicerat en ny text.
I november ändrade Tullverket sin tolkning av reglerna för import av klassiska bilar från länder utanför EU. I Klassiker nr 1/2010 berättade vi att bilar som tidigare var tullfria och importerades till tolv procents moms nu måste betala 10 procents tull och 25 procents moms.

Enligt Tullverket var ändringen en följd av att EU-kommissionen förtydligat praxisen för vad Tullen kallar samlarfordon. För att få importeras som samlarfordon ställs nu en rad olika krav på fordonet.

I ett försök att förklara hur man klassificerar samlarfordon har Tullverket publicerat en ny text. Här nedan kan du läsa den i sin helhet. I Klassiker nr 2/2010 - ute i butik den 16/2 fortsätter vi vår bevakning av den här frågan.

Tullverkets definition av samlarfordon:
Förutsättningar för att få klassificera fordon som samlarfordon av historiskt och etnografiskt intresse. Begreppet samlarfordon kan inte jämställas med veteranfordon.

För att klassificeras som samlarfordon på Taricnummer 9705 00 00 90, som ger tullfrihet och 12 procent i moms, måste fordonet  uppfylla vissa krav. De krav som ska vara uppfyllda har Kommisssionen meddelat i de nya förklarande anmärkningarna till den Kombinerade nomenklaturen, FAKN.

Den senaste texten publicerades 2009-11-13, och är en striktare skrivning än tidigare. Detta påverkar Tullverkets tillämpning enligt följande.

I ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassit, styr- och bromssystemet, motor, med mera

Fordonet får inte vara ändrat från ursprungsskicket så att det får andra specifikationer än de ursprungliga. Om exempelvis motorn har bytts ut mot en med andra specifikationer än den fordonet levererades med från fabrik så bedöms det vara fråga om en omfattande förändring. Samma sak gäller om motorn trimmats etc. Utslitna delar får vara utbytta mot motsvarande nya delar. Så kallade "söndermekade" och "stylade" fordon anses inte vara i ursprungligt skick. Det är det skick fordonet inkommer i som är avgörande för om det är att anse som ett samlarobjekt, vilket betyder att exempelvis fordon som behöver renoveras inte uppfyller kravet på ursprungligt skick.

Minst 30 år gamla

Här bör observeras att tolkningen har ändrats gällande fordon tillverkade innan 1950. Dessa anses inte generellt vara samlarobjekt enligt nr 9705 vilket påverkar exempelvis "Hot Rods" som måste uppfylla samtliga förutsättningar som samlarobjekt.

Av en modell eller typ som inte längre tillverkas

Ingen ändring mot tidigare tillämpning.

Vara förhållandevis sällsynt

Här tillåter vi inte mer än cirka 30 registrerade exemplar i Sverige av samma modell och typ.

Normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål

Det innebär att fordonet inte ska användas som bruksfordon.

Vara föremål för speciell handel utanför den vanliga handeln med liknande bruksföremål

Normalt sett inget problem då denna handel sker mellan privatpersoner eller specialiserade företag och organisationer.

Vara av större värde

Att dagens värde är minst 5 gånger högre än ursprungligt nypris.
Utöver detta kan Tullverket neka en klassificering som samlarobjekt om det blir tydligt att fordonet inte visar på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.

I vissa fall kan även ett yngre motorfordon anses som ett samlarobjekt

a) Motorfordon, oavsett när de är tillverkade, beträffande vilka det kan bevisas att de har använts i samband med en historisk händelse.
b) Tävlingsfordon där det bevisas att de konstruerats, byggts och använts uteslutande för tävling och har vunnit betydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella evenemang.


Styrkande handlingar

För att kunna bedöma om förutsättningarna är uppfyllda bör information lämnas i form av lämplig dokumentation som exempelvis referensböcker, facklitteratur, registerutdrag gällande antal registrerade fordon, foton, köpehandlingar, officiella fordonsdokument eller genom utlåtande från erkända experter. Importören bör också lämna information om fordonets ursprungliga pris.

Ovanstående krav gäller i tillämpliga delar även för motorcyklar.

En Ford Mustang Shelby GT350H 1965 kan vara ett tullbefriat samlarfordon, men bara om det finns mindre än 30 exemplar av just den motorvarianten och årsmodellen.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Klassiker

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.