Bild
Nästa artikel

Bentleybilder

27 mars 2015

Claes rekar fotoställe...

...och Bentleyn backas in i en kohage.

Och där bryts förtrollningen, de första besökarna till Träffpunkt 70 börjar ta sig mot Grytsberg.