Bild
Nästa artikel

Bildspel: Elvor på grönbete

8 juni 2010

En av de välfyllda parkeringarna på Stiftsgården i Kastlösa dagen till ära m. ändrad P-skylt.

En av våra danska gäster, Eugenio Ali i sin B11 Cabriolet framför kyrkan och vackra Tractioner i Kastlösa.

Ägaren till denna inponerande front, Åke Lundmark från Skellefteå, som med sin B11 från 1953 hade längsta färdvägen på 157 mil efter att ha gjort en "liten sväng" för att plocka upp sin svåger m. fru i Ulricehamn.

En av arrangörerna, Lennart Stangius m. en f.d ordförande i klubben, Jan-Erik Olsson.