Bild
Nästa artikel

Duettspecial

19 september 2018

Den användes flitigt som polisbil, även utanför Sverige.

Som brandförsvarsbil.

En välkänd syn förr var ju televerksduetten.

I kronans tjänst

Statens Vegvese, Norge

För Statens Järnvägar

Och som ladugårdsfynd