Bild
Nästa artikel

Motorträffen i Olofsfors 2018

16 juni 2018

Anders Jonsson, Saab Sonett tvåtakt 1967 vann Juryns val.

Lars Wallin ochBirgitta Karlsson vann Juryns val med Porsche 912 1967.

Tomas Karlsson, GM-buss 1966 vann Juryns val.

Lars Berglund, Morris Commercial LC5 1953 vann Juryns val.

Jenny Häggström vann Publikens val Pontiac Superchief 1957, här tillsammans med maken Patrik och sonen Milton.

Klassikers Lars "Julle" Olofsson kom och visade sin Chevrolet 1953 som gått som projektbil i Klassiker.