Bild
Nästa artikel

Ö-resan Lidingö bildspel

24 mars 2016

Dags för start! Deltagarna radar otåligt upp sig!

Vissa köer är vackrare än andra!

Kartläsning på riktigt – snart en glömd konst?

Det är bra med mindre öar – man kan inte komma jättefel.

Runt om på Lidingö finns kontrollerna.

Klassiekrs BMW träffar en kompis.

Lidingös vägnät är förbluffande omväxlande.

Citroën CX Prestige och Saab Sonett – skön blandning!

Improviserat MG TD-möte!

Mycket engelskt vid målgången!

Austin-Healey!

MG och Lotus Europa.

BSA Scout 1935 – framhjulsdriven!

Citroën Traction Avant med eget serviceteam!