Story

ELV: Lagförslaget som hotar motorhobbyn

Ett nytt förslag avsett att främja återvinning och kontroll på miljöfarligt avfall kan få oönskade konsekvenser för motorhobbyn. I värsta fall kan äganderätten upphöra. Klassiker bevakar löpande ELV-frågan. Prenumerera!